Wie of wat helpt je

 

Stoppen met roken is moeilijk voor de meeste rokers. De kans dat stoppen lukt, is groter wanneer je hulp gebruikt. Er is veel keuze.

Gedragsmatige ondersteuning wordt nog steeds vergoed uit de basisverzekering.

Begeleiding bij stoppen met roken die bewezen werkzaam is, wordt eenmaal per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Welke begeleiding hiervoor in aanmerking komt, bepaalt je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar sluit namelijk contracten af met organisaties/personen die stoppen-met-rokenbegeleiding aanbieden. De verzekeraar kan ook voorwaarden stellen aan de vergoeding. Een aantal zorgverzekeraars stelt bijvoorbeeld een verwijzing door de huisarts als voorwaarde.

Bij sommige zorgverzekeraars vallen de kosten van de begeleiding onder het eigen risico (vrijwillig en wettelijk). Voor 2012 bedraagt wettelijk verplichte eigen risico € 220,-.  Als je dit bedrag nog niet opgemaakt heeft aan andere zorg, kan het resterende bedrag bij jou  in rekening gebracht worden door de zorgverzekeraar. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren welke voorwaarden er gelden bij de begeleiding van je keuze.

Onderzoek heeft aangetoond dat de combinatie van hulpmiddelen en professionele begeleiding het meest effectief is.

 ‘Stoppen-met-roken’-medicijnen en nicotinevervangers zitten bij sommige zorgverzekeraars (bijvoorbeeld Zorg & Zekerheid en Univé, VGZ en Trias) nog wel in aanvullende pakketten (met een maximumbedrag). Informeer daarnaar bij je verzekeraar.

Hier een overzicht van mogelijkheden: 

Advies & Zelfhulp:

 • Online Stopadvies voor zwangeren
 • StopSite
 • StopBrochure

Begeleiding :

 • Groepstraining Pakje Kans
 • Hulp van de huisarts
 • Hulp van de verloskundige
 • Hulp van een specialist of verpleegkundige
 • Gedragstherapie
 • Persoonlijke Coaching
 • Telefonische Coaching

Farmacologische Ondersteuning:

 • Nicotinevervangers
 • Medicijnen

Niet bewezen werkzaam:

 • Acupunctuur
 • Softlasertherapie
 • Allen Carr

 

STIVORO kan je adviseren bij uw keus:  0900-9390 (€ 0,10 p.m.)