Wanneer te bellen?

Het allerbelangrijkste is dat als je zorgen maakt of als je met vragen rond loopt dat je ons belt!
Diegene van ons team die op dat moment dienst heeft, is 24 uur per dag te bereiken. En hetzelfde
advies geldt voor je partner!  
Tijdens de zwangerschapscontroles hebben we al uitvoerig stilgestaan bij de bevalling tijdenshet gesprek over jullie geboorteplan. Bij de controle bij 35 weken zwangerschap hebben we onderstaande belinstructies met je besproken. Hieronder staan ze nogmaals op een rijtje. Deze instructies zijn bedoeld als leidraad.

Telefoonnummer : 0487-517800

Beladviezen voor de bevalling