Verloop v/d bevalling

 Een bevalling is op te delen in drie fases:

 

Ontsluitingsfase
Tijdens deze fase zal de baarmoedermond weker worden, verstrijken (veranderen in vorm en positie), en open gaan (van nul tot tien centimeter).
De ontsluitingsfase is ook weer op te delen in drie fases: Ten eerste de transformatiefase. Hierin zijn de weeën onregelmatig in frequentie, en wisselend in kracht en duur. Tijdens deze fase vind het weker worden van de baarmoedermond plaats en een deel van het verstrijken. Daarna volgt de latente fase: de weeën nemen toe in frequentie, en worden regelmatiger.
De eerste centimeters ontsluiting worden bereikt en de baarmoedermond verstrijkt. Tot slot de actieve fase. Deze start meestal rond de vier tot zes centimeter ontsluiting. Je ervaart heftige weeën, die kort op elkaar volgen, krachtig zijn en ongeveer 60-90 seconden aanhouden. ( zie ook ; weeën)
De ontsluitingsfase duurt bij primi’s gemiddeld 8 tot 24 uur en bij multi’s 3
tot 10 uur.

 

Uitdrijvingsfase
Nadat volledige ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, kan je de baby naar buiten persen. De meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een niet-tegen-te-houden-drukgevoel (persdrang). Het hoofdje van de baby zal tijdens de uitdrijving steeds dieper in het bekken komen te liggen en uiteindelijk geboren worden. De uitdrijvingsfase duurt bij primi’s gemiddeld 30 tot 90 minuten (maximaal 2 uur). En bij multi’s 5 tot 30 minuten (maximaal 1 uur.)
Na de geboorte wordt de baby direct –bloot- op je buik gelegd (tenzij je dit niet zou willen.) Na het afdrogen en lekker warm inpakken,wordt de navelstreng afgeklemd met de navelklem en mag je partner de streng doorknippen.

 

Het nageboortetijdperk
Na de geboorte van de baby volgt de moederkoek (placenta). Door samentrekkingen van de baarmoeder raakt de placenta los van de baarmoederwand. Dit gaat gepaard met bloedverlies. Met een beetje meepersen door de moeder komt de placenta meestal binnen 30 minuten
na de geboorte van de baby ook naar buiten. Het nageboortentijdperk mag maximaal één uur duren. 

Als ook  de moederkoek geboren is, zit je bevalling erop en heb je een hele prestatie geleverd! Ben je ingescheurd of je hebt een knip/episiotomie gekregen, dan volgt nu het hechten. Hierna wordt de baby nagekeken en aangekleed. Tijd voor beschuit met muisjes!

 

 Een compilatie van de geboorte