Naar de gynacoloog

Naast het deskundig begeleiden van een bevalling met een ongestoord verloop is een belangrijke taak van de verloskundige om bijzonderheden en/of complicaties tijdens de bevalling tijdig te signaleren en hier adequaat op te reageren.
Bij iedere bevalling is er een kans dat er een reden ontstaat om de zorg over te dragen  aan de gynaecoloog. Die reden om de zorg over te dragen noemen we ‘een medische indicatie’.

Bij een overdracht draagt de gynaecoloog de eindverantwoording.
De zorg op de verloskamers wordt gegeven door verschillende personen: je kan te maken krijgen met arts-assistenten( artsen die al-dan-niet in opleiding zijn voor gynaecoloog) of met klinisch werkende verloskundigen ( verloskundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis) of met de gynaecoloog. En niet te vergeten de verpleegkundigen en mogelijk ook de kinderarts. 

Als er tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat, zullen wij er alles aan doen de overdracht van de zorg zo goed en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Vertrek je vanuit je eigen huis naar het ziekenhuis, dan gaat de verloskundige met jullie mee. Afhankelijk van de situatie ga je met een ambulance of met eigen vervoer naar het ziekenhuis. 

De meest voorkomende medische indicaties die tijdens de bevalling kunnen ontstaan zijn :

  • Meconiumhoudend vruchtwater.
  • Meer dan 24 uur gebroken vliezen en nog steeds géén weeën.
  • Het niet vorderen van de bevalling. 
  • Wens voor pijnstilling.

Verreweg de meeste verwijsindicaties ontstaan tijdens de ontsluitingsperiode. De meest voorkomende verwijsindicaties zijn : wens voor pijnbestrijding, de ontsluiting vordert niet of de baby heeft in het vruchtwater gepoept .Het is goed om je te realiseren dat zo’n 30 % van de barende vrouwen verwezen worden tijdens de bevalling.
Ga je voor de allereerste keer bevallen, dan is de kans groter dat er een medische indicatie zal ontstaan, in vergelijking me de kans op een medische indicatie, als je al een keer eerder bevallen bent.

Uit onderzoek blijkt dat, als vrouwen zich goed voorbereiden op de bevalling, deze voorbereiding hen helpt de bevalling goed te verwerken. Juist in die situaties als  het allemaal anders loopt dan je verwacht had, blijkt het geboorteplan waardevol te zijn.  Uitleg hierover en tips voor het maken van een geboorteplan worden tijdens het spreekuur besproken.  

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er tijdens de bevalling een complicatie ontstaat, maar dat er géén tijd meer is om naar het ziekenhuis te kunnen gaan en er direct door de verloskundige gehandeld moet worden. In onze “noodkoffer” zitten benodigdheden voor “eerste  hulp”voor zowel moeder als kind. Vervolgens ga ja na de eerste opvang alsnog naar het ziekenhuis.

Om deskundig te kunnen handelen in dergelijke situaties volgen wij jaarlijks trainingen.