Hechtingen

Tijdens de allerlaatste persweeën wordt het hoofd van de baby geboren. Als de sterke druk van het hoofd samen gaat met te weinig ruimte, kan het weefsel gaan scheuren. Dit heet ruptureren en er ontstaat een ruptuur. Om meer ruimte in de opening te krijgen, kan er ook voor gekozen worden om een knip -ook episiotomie of kortweg “epi” genoemd- te zetten in de bekkenbodem.
Het is plezierig om te weten dat er ook veel bevallingen zijn waarbij er én geen ruptuur ontstaat én geen episiotomie nodig is. In verloskundige termen noemen heet  dat  “een gaaf perineum”.

Wanneer krijg je een ruptuur en wanneer een episiotomie?
Tijdens het persen beoordeelt de verloskundige de situatie aan de hand van verschillende zaken : in welke tempo  vordert de uitdrijving, wat is de inschatting van het geboortegewicht, hoe is de conditie van moeder en kind, hoe gaat het met het oprekken van de bekkenbodem? Op basis van deze gegevens  neemt de verloskundige een beslissing.