Wat komt ter sprake?

Het volgende komt aan de orde tijdens het eerste bezoek:

 

Gezondheid van jezelf
Samen met jou en jouw partner kijken wij naar de gezondheid van jou, nu en in het verleden, de gezondheidstoestand van de directe familie en van jouw partner.
Vragen over de gezondheid gaan over eventuele eerdere ziekten, operaties en behandelingen.
Als je de laatste maanden medicijnen hebt gebruikt, of als je bepaalde klachten hebt, is het belangrijk dit te vertellen. Ook als je rookt, alcohol of drugs (hebt) gebruikt, is het belangrijk dit te zeggen.

 

Gezondheid van familie
Als er in de familie of die van de partner ziekten of mogelijk erfelijke aandoeningen voorkomen, dan is het verstandig dit te melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte, hoge bloeddruk, taaislijmziekte (Cystic Fibrosis), open rug of een spierziekte.
Ook is het belangrijk om te vermelden of er in de familie kinderen of volwassenen voorkomen met aangeboren aandoeningen zoals het Downsyndroom of hartafwijkingen.

 

Leefomstandigheden
Hoe woon je? Leef je alleen of met een partner? Wat zijn jouw bezigheden? Mochten er bijzondere omstandigheden zijn in jouw leven, dan is het verstandig dit te laten weten. Als je zwanger bent, kunnen er zich natuurlijk uiteenlopende problemen voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Ook kunnen eerdere negatieve (seksuele) ervaringen voor spanning zorgen tijdens de zwangerschap. Praat erover met iemand die je vertrouwt, jouw partner, een goede vriend(in) of een familielid.
Stel ook de verloskundige op de hoogte. Zo nodig verwijzen wij je door naar een gespecialiseerde hulpverlener.

 

Andere kinderen
Indien dit niet de eerste zwangerschap is kijken wij naar voorgaande zwangerschappen en bevallingen en kraambedden.

 

De vermoedelijke bevallingsdatum
Wij rekenen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Het is fijn om deze datum op te schrijven, evenals de datum van stop van anticonceptiepil. Datums van eventuele zwangerschapstesten zijn ook handig om te weten voor de berekening van de duur van de zwangerschap.

Met de echo kijken wij hoe lang je zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel een meerling zwangerschap is. Iedereen krijgt bij ons de eerste keer een echo. Wij zijn allemaal bevoegd om termijnecho’s te maken.  

De bloeddruk wordt gemeten.

De eerste controle krijg je een aanvraagformulier mee voor bloedonderzoek.
Als laatste zal de verloskundige met je spreken over prenatale screening (zie "onderzoeken in de zwangerschap”.)

Natuurlijk is er alle ruimte voor het beantwoorden van jullie vragen!