Vervolgcontroles

Wat gebeurt er bij een reguliere controle?

  • beantwoorden van jouw vragen
  • bloeddruk meten
  • groei van de buik beoordelen
  • hartje luisteren
  • voorlichting over diverse onderwerpen

Voor een reguliere controle is 10-15 minuten gereserveerd. Denk je meer tijd nodig te hebben omdat je bijvoorbeeld iets wilt bespreken? Vraag de assistente of zij een dubbele afspraak voor je plant. 

Het volgende wordt er gecontroleerd:

 

De bloeddruk
De bloeddruk wordt bij iedere controle gemeten. Hij wordt weergegeven in een bovendruk en een onderdruk. Vooral de onderdruk is van belang. Tegen het eind van de zwangerschap kan deze wat hoger worden. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap kan geen kwaad,maar geeft soms vervelende klachten, zoals duizeligheid. Een hoge bloeddruk maakt vaak extra zorg voor moeder en kind noodzakelijk.

 

De urine
In het verleden werd bij elke zwangere de urine gecontroleerd op de aanwezigheid van eiwit en suiker. Dit onderzoek blijkt bij een ongestoorde zwangerschap weinig zinvol. Wel wordt bij bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk gekeken of er eiwit in de urine zit. Bij een zwangere die heel veel braakt, kijken wij de urine na op ketonen. Op deze wijze kunnen wij zien of er afbraakproducten van de nieren in de urine voorkomen.

 

De baarmoeder
Iedere controle beoordelen wij de groei en indien mogelijk de ligging (hoofdligging of stuitligging) van het kindje. Via de buik tast de verloskundige de baarmoeder met de handen af. Zo kan zij vaststellen of het kind voldoende groeit. Vanaf 12 weken zwangerschap luisteren wij ook naar het hartje van de baby met de doptone.

 

Bloedonderzoek
Bij 30 weken zwangerschap wordt er nogmaals bloedonderzoek verricht. Het Hb wordt nogmaals gecontroleerd. Indien je Rhesus-negatief bent, wordt er nogmaals bloed afgenomen om te kijken of er antistoffen aanwezig zijn in het bloed. Tevens krijg je een spuit anti-D om antistofvorming te verkomen.

Op indicatie wordt er ook nog bij 24-28 weken bloed geprikt om de suiker in het bloed te controleren.

 

Echo (zie ook " onderzoeken ")
Later in de zwangerschap kan er nog een indicatie voor een echo ontstaan als we bijvoorbeeld twijfelen aan de groei of ligging van de baby.

 

Vragen
Natuurlijk is er ieder controle de mogelijkheid om vragen te stellen.
Wij willen natuurlijk van jou en je partner heel graag weten hoe het gaat en of je nog ergens last van hebt.

Tijdens de controles geven wij ook informatie over mogelijke klachten, het bespreken van het geboorteplan, informatie over de bevalling en pijn bij de bevalling en borstvoeding. Wij geven je ondanks persoonlijke informatie ook het advies om onze informatie avonden te bezoeken omdat we tijdens deze avonden uitgebreider op bepaalde zaken in kunnen gaan.

Naarmate de zwangerschap vordert, kom je steeds vaker op controle; zie hiervoor onderstaand schema:

  • van 10 tot 20 weken; om de 5 weken
  • van 20 tot 27 weken; om de 4 weken
  • van 27 tot 32 weken; om de 3 weken
  • van 32 tot 36 weken; om de 2 weken
  • vanaf de 36 weken iedere week

 

Wachttijd
Uiteraard wordt geprobeerd de spreekuren volgens planning te laten verlopen. Maar door onverwachte omstandigheden kan het ooit voorkomen dat je wat langer moet wachten. Wanneer je hierdoor in tijdnood dreigt te raken: meldt dit bij de assistente.