Stuitligging

 

Stuitligging
Bij ongeveer 3 á 4 % van de zwangerschappen ligt het kind in de laatste maand met het hoofd boven in de baarmoeder, dit noemen we een stuitligging. Meestal is dit toeval.
Bij een stuitligging is er meer kans op complicaties tijdens en na de bevalling dan bij een hoofdligging, voor zowel de moeder als het kind. Het kind wordt vaker opgenomen op de couveuseafdeling. De moeder heeft veel meer kans op een keizersnede en dat geeft meer kans op: wondinfectie, nabloeding, beschadiging van de blaas. Door de keizersnede is ook een litteken in de baarmoeder ontstaan. Er bestaat een kleine kans dat dit litteken gaat scheuren bij een volgende bevalling, alle volgende bevallingen moeten daarom plaatsvinden in het ziekenhuis. Ook is er een kleine kans dat de moederkoek vastgroeit in dit litteken, dat kan leiden tot veel bloedverlies na de bevalling.

 

Draaien naar hoofdligging
Sinds zomer 2007 bestaat in het Verloskundig Centrum Nijmegen de mogelijkheid om te proberen het kind in stuitligging te laten draaien naar een hoofdligging.

Dit wordt een kering of versie genoemd. Het uitwendig keren is een veilige handeling voor het kind.
In dit Centrum zijn wekelijks spreekuren waar het uitwendig keren van een baby plaatsvindt. Eerstelijns verloskundigen die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd, verrichten deze handeling.

 

Er vindt eerst een uitgebreide echo plaats, vervolgens wordt geprobeerd om de baby goed vast te pakken en hem een soort koprol te laten maken in de buik. Hierbij zal de baby zelf meegeven om te draaien, uiteraard kan er niets geforceerd worden. Mede hierdoor lukt het  niet om alle baby’s te keren, de kans op een succesvolle kering is ongeveer 40 tot 50 %.
Na de (poging tot) kering wordt de hartslag van de babygedurende een half uur gecontroleerd door middel van CTG.

 

Complicaties
Een complicaties die kan optreden door de kering is een tijdelijke vertraging van de hartslag, deze herstelt zich na enige minuten vrijwel altijd spontaan. Dit is niet gevaarlijk voor de baby.
Uit vele onderzoeken blijkt geen verhoogde kans op andere complicaties door de kering. Maar uiteraard kan er altijd bij iedere zwangere op enig moment een complicatie optreden, dit staat dan los van de kering. Mocht u ongerust zijn of problemen ervaren moet u natuurlijk altijd contact met de verloskundige opnemen.

 

Folders 
Hier kunt u een folder downloaden over het uitwendig keren van een ongeboren baby die op het einde van de zwangerschap in een stuitligging ligt.

Voor meer informatie kijk op www.stuitligging.nl

Of download de Folder Stuitligging en Uitwendige.pdf van onze beroepsorganisatie KNOV.