Mijn baby huilt

Mijn baby huilt.

Baby’s huilen vanaf het moment dat ze geboren zijn. Huilen is normaal gedrag, het is  een manier van communiceren. De baby probeert je zo duidelijk te maken wat hij wil, of wat hij voelt. Wanneer  je baby  3 maanden oud is, nemen zijn mogelijkheden om op een andere manier te communiceren toe.

Je eerste reactie op het huilen zal troosten zijn. Veel huidcontact doet je baby goed. De eerste periode leer je je baby kennen en ga je verschillen in het huilen ontdekken. Wat is er aan de hand?    Is dit allemaal normaal of niet? Het kan je onzeker maken. Zorg voor voldoende rust voor jezelf en kijk of je met hulp van anderen op momenten tijd voor jezelf kan nemen.  
Op deze site veel algemene informatie die hopelijk bruikbaar  voor je is :

Baby’s hebben vergelijkbare huilpatronen in de eerste maanden na de geboorte:

 • Een toename vanaf 2 weken    :   1 tot 1,5 uur/dag
 • Een piek rond 6-8 weken          :   2 tot 2,5 uur/dag
 • Een afname na 3-4 maanden    :   1 tot 1.5 uur/dag

Natuurlijk maak je je zorgen als je baby  (veel)  huilt. Blijf niet rondlopen met je vragen en problemen!  De wijkverpleegkundige en consultatiebureauarts kan hierin veel voor je betekenen.

( Voor gemeente  Druten : http://www.cjgregionijmegen.nl/druten/Paginas/Welkom.aspx en voor de gemeente West Maas & Waal : http://www.cjgwestmaasenwaal.nl/)

De info op deze site is bedoeld om je algemeen te informeren, maar is niet in de plaats van persoonlijke hulp door een professionele zorgverlener!

Bij minder dan 5 % van alle baby’s die veel huilen en niet makkelijk te troosten zijn, is er een lichamelijke oorzaak voor het huilen. Voorbeelden hiervan zijn : moeilijk kunnen poepen(obstipatie), een oorontsteking, een blaasontsteking of een allergie voor koemelk. Gelukkig is er bij de overige 95% van de baby’s geen duidelijke lichamelijke oorzaak te vinden.
Het is geruststellend als je baby goed groeit en tussen de huilbuien door tevreden op je reageert.
Voor baby’s is het ook zo dat een aanpak van rust en regelmaat belangrijk is.

Het is helemaal niet vreemd als het je soms allemaal teveel wordt.

Als je je boos voelt door het huilen van de baby:

 •   Leg je baby veilig weg
 •   Loop de kamer uit
 •   Ga pas weer terug als je rustig bent.

                                   Schud de baby nooit en zoek hulp.

In de veelheid van alle tips en adviezen die je ongetwijfeld al gelezen en gekregen hebt,
volgt hier nog een overzicht :

 •   Het dragen van de baby:

Het oppakken van je huilende baby om te troosten is een natuurlijke reactie. Je baby voelt zich veilig bij jou. Je kan zachtjes tegen hem óf tegen haar praten, of een liedje zingen.
Baby’s die veel in de nabijheid van hun ouders zijn, huilen minder.

Draagdoek
Een draagdoek kan helpen als je baby veel huilt. Je baby ligt er extra geborgen in. Het lijkt een beetje op de omhulling van de vertrouwde baarmoeder. Klop heel zachtjes op zijn billetjes in het ritme van je eigen hartslag. Hier word je baby rustig van. Let op dat je baby niet te warm wordt als hij zo dicht tegen je aan ligt. Trek hem niet te veel kleren aan.( www.draagdoek.nl/bykay )

 

 ○  Inbakeren:

Veel baby’s reageren goed op inbakeren.  Schakel hiervoor een speciaal opgeleide hulpverlener in, vóór je ermee start, want veiligheid staat voorop! Zo weet je zeker dat je goede assistentie krijgt en dat er geen eventuele andere problemen over het hoofd gezien worden.(http://www.cjgregionijmegen.nl/ )

 ○  Hongersignalen:
 • Zuigbeweging met de lipjes
 • Sabbelen op zijn vingers/knuistje
 • Maaien met z’n armpjes, trappelen met z’n beentjes.
 • De handjes gaan naar het gezichtje
 • Het hoofdje draaien of zoeken met z’n mond
 • Als je zijn lipjes aanraakt, gaat z’n mondje open.
 • Smakgeluidjes maken
 • Onrustig zijn
 • Huilen : dit is een laat hongersignaal.

 ○  Vermoeidheidsignalen;  ik wil naar bed!

 • Bleek worden
 • Met het hoofdje wegdraaien, wegkijken.
 • Drukker worden
 • Jengelen
 • Gapen
 • In zijn oogjes wrijven.

 ○  Het vermijden van te veel prikkels door:

 • Van hand tot hand gaan
 • radio en televisie
 • het gebruik van een wipstoeltje
 • voortdurend vermaak
 • continue bewegend speelgoed
 • Babygym onder de 3 maanden
 • slapen in de box
 • veel bezoek  of veel uitstapjes die het slaapritme van je baby verstoren
 • onverwachte gebeurtenissen.

 ○ Valkuilen:

 • Je wil je baby áltijd troosten
 • Je wil al het huilen voorkomen…
 • Verwennen ( -dit kan niet onder de leeftijd van 6 maanden-) verwarren met gewennen.
 • Regeldagen en ont-regeldagen.
 • Je baby ‘vrij’ in bed leggen.
 • Een dagritme aanwennen door het slapen in de box of in een wipstoel
 • Je baby moe laten worden om doorslapen te bevorderen.