Gang van zaken

 

Als verloskundigen zijn wij deskundig op het gebied van de normale zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Tevens zijn wij allen gecertificeerd voor het verrichten van echoscopisch onderzoek.
Wij willen staan voor kwaliteit van zorg, goede begeleiding en een fijne samenwerking. 
We staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen, de K.N.O.V.

Tijdens de spreekuren leer je ons alle vier kennen. Tijdens de bevalling is de begeleiding afhankelijk van één van de vier verloskundigen, die op dat moment dienst heeft.

Ook verloskundigen hebben wel eens vakantie, zwangerschapsverlof of zijn wel eens ziek. Binnen ons team is er dan een waarneemster werkzaam. Enkele weken per jaar begeleiden wij studenten van de academie verloskunde tijdens hun stage. Specifieke informatie over de betreffende student en de stageperiode,  kun je lezen in de wachtkamer.