Echoscopie

 

 

Termijnecho
                (uitgevoerd in onze eigen praktijk- tussen de 9e -11e  week)

 

De termijnecho wordt gemaakt om de termijn van de zwangerschap vast te stellen. Deze echo maken we tijdens de eerste controle. Er wordt gekeken of uw zwangerschap intact is en of er sprake is van een meerlingzwangerschap.

 

 

De 20 weken echo.

De screeningsecho rond de 20-21 weken zwangerschap.

De “20-weken-echo” wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De echo vindt plaats rond 20 weken in het Verloskundig Centrum Nijmegen (VCN). Janneke Croonen, Tineke Eijkenboom en Paulien Verhoeven zijn werkzaam in het VCN. Mocht je het fijn vinden  'je eigen verloskundige/ echoscopiste' te treffen in het VCN, dan kan je dit aangeven bij het maken van de afspraak.
Niet alle afwijkingen kunnen met een echo gezien worden. Een screeningsecho is niet in staat om een kind met het Down-syndroom op te sporen. De screeningsecho is in het basispakket opgenomen en wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Tijdens de controle rond 15 weken zal de verloskundige uitgebreid uitleg geven over deze echo.

De uitslag

U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek . De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met uw verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek.

Voor- en nadelen van de 20-weken echo

Voordelen

 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kunt u zich voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen

 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. U moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
 • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

 

Lees meer op de volgende websites:

 

 • www.erfelijkheid.nl
  Informatie over erfelijke ziekten/aandoeningen. Over overerven, over zwangerschap en kinderwens
 • www.vsop.nl
  Vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen.

 

 

 

Echo op indicatie

Standaard echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap levert onvoldoende opsporing op van die kinderen die in de baarmoeder onvoldoende groeien. (opsporing van de zo genoemde foetale groeivertraging.)
Deze zgn 'groei-echo' werd vóór 01-01-2014 in onze praktijk tussen 30 en 33 weken gemaakt en is inmiddels komen te vervallen. De zorgverzekeraars vergoeden geen standaardechoscopie meer in het derde trimester.

Er kan gedurende de zwangerschap altijd een medische reden ontstaan om een echo te willen maken. Dit noemen we een echo op indicatie.
Indicaties kunnen zijn: een diagnostische groei-echo indien de metingen van de baarmoeder niet de verwachte lijn van de groeicurve volgen of  bv. een echo liggingsbepaling : ligt de baby in hoofd- of stuitligging?

In er bij de diagnostische groei-echo sprake lijkt van achterblijvende groei volgt een controle bij de gynaecoloog. De kans dat er tijdens een echo een afwijking wordt opgespoord is klein, maar niet onmogelijk. Een navelpiercing dient te worden verwijderd voor echoscopisch onderzoek.