Disclaimer

De inhoud van deze site is zorgvuldig samengesteld en is bestemd voor mensen met kinderwens, zwangeren, kraamvrouwen en hun partners.
Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.
De Verloskundige Praktijk Druten en West Maas &Waal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt gelinkt. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. U kunt ons helpen de inhoud van deze site te verbeteren door een e-mail te sturen met op- en aanmerkingen.

De verloskundigen/de verloskundige Praktijk Druten en West Maas & Waal kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.