De IRIS-studie

   

Groeivertraging opsporen is van wezenlijk belang voor de gezondheid van het ( ongeboren) kind.
I
n veel praktijken wordt deze echo al routinematig uitgevoerd.
Er is echter nooit wetenschappelijk bewezen of deze echo daadwerkelijk effectief is.

In de IRIS studie worden de voor- en nadelen van routine echoscopie in het derde trimester, dit is tussen 28 en 40 weken zwangerschap, onderzocht. We onderzoeken of het standaard maken van twee groei echo's te kleine kinderen beter opspoort. Het op tijd opsporen van te kleine kinderen kan bijdragen aan het verlagen van ernstige ziekte of sterfte in de zwangerschap en rondom de geboorte.

Maar de groei-echo zou óók ongerustheid kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot onnodig medisch ingrijpen en hoge kosten. Voordat routine echoscopie wordt ingevoerd is het dus essentieel om aan te tonen dat routine echoscopie bijdraagt aan verbetering van belangrijke klinische uitkomsten, met name betere uitkomsten voor het kind en te onderzoeken of de voordelen ervan opwegen tegen de nadelen.

    De buikomtrek speelt een grote rol in de berekening van het geschatte foetale gewicht.

IRIS staat voor IUGR risk selection study, waarbij IUGR de gebruikelijk afkorting is voor de Engelse versie van : Intra-Uteriene Groeivertraging.( De R staat voor retardation=vertraging)
Het is een landelijke studie waar 60 verloskundigenpraktijken aan gaan deelnemen.

Alle praktijken beginnen met de zorg te verlenen zoals ze dat altijd al deden.
Stapsgewijs zullen praktijken vervolgens overgaan op het routinematig aanbieden van twee extra echo’s in de zwangerschap, één bij 28 tot 30 weken en één bij 34 tot 36 weken.
Aan dit onderzoek zullen 15.000 vrouwen meedoen.
Tot een week na de geboorte worden perinatale mortaliteit (sterfte) en morbiditeit (ziektecijfer) en kosten. Deze uitkomstmaten vormen de hoofddoelen.
Op de tweede plaats worden andere uitkomstmaten beoordeld, zoals:  samenwerking tussen professionals, interventies, ongerustheid, kwaliteit van leven. De praktijken blijven voor minimaal een jaar verbonden aan de studie.

Het onderzoek  is  gestart op 01-01-2015.

 Voor meer informatie, ga naar:  www.irisstudie.nl